Datoria externă brută a R. Moldova, în scădere

Imagine implicită

Datoria externă brută a Republicii Moldova a scăzut pe parcursul trimestrului I 2021 cu 1,2 la sută și a totalizat 8,25 miliarde USD. Indicatorul constituie 68 la sută raportat la PIB (-2,1 p.p. față de 31.12.2020). Datele preliminare au fost publicate de Banca Națională a Moldovei.

Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 28,6 la sută din totalul datoriei externe, însumând 2,36 miliarde USD (-2,9 la sută de la începutul anului). Structura pe creditori a datoriei externe publice arată că principalul creditor al statului a rămas Grupul Băncii Mondiale, cu o pondere de 33,2 la sută din total, urmat de FMI cu 27,3 la sută și BEI cu 17,9 la sută. Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 5,89 miliarde USD, diminuându-se cu 0,6 la sută față de 31.12.2020.

Cea mai mare parte a soldului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (71,2 la sută), care a constituit 5,87 miliarde USD, în scădere cu 1,6 la sută față de începutul anului. Datoria externă pe termen scurt s-a diminuat cu 0,3 la sută pe parcursul trimestrului I 2021 și a constituit 2,37 miliarde USD.