Decizia de aderare la Tratatul european EUROCARIS a fost publicată în Monitorul Oficial

Imagine implicită

Monitorul Oficial de vineri, 20 august, a publicat Hotărârea Guvernului de aprobare a proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Tratatul cu privire la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la 29 iunie 2000,

Conform proiectului, Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Tratatului menționat.

Republica Moldova va desemna Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în calitate de autoritate națională responsabilă de controlul respectării normelor de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute în baza Tratatului nominalizat.  

De asemenea, ţara noastră va desemna Agenția Servicii Publice în calitate de autoritate națională de înmatriculare responsabilă de gestionarea băncilor de date centrale în ceea ce privește vehiculele și permisele de conducere necesare Sistemului european de informații privind vehiculele și permisele de conducere.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va asigura remiterea instrumentelor de aderare depozitarului.

EUCARIS este o platformă informatică prin care autorităţile de înmatriculare a autovehiculelor din statele membre UE, semnatare ale Tratatului, pot schimba în timp real informaţii care să ajute la verificarea autenticității şi stării unui vehicul (furat, radiat, accidentat grav etc.), în cazul reînmatriculării vehiculului respectiv într-un alt stat membru.

Sursă: monitorul.gov.md