Hotărârea privind rezultatele audierii parlamentare pe subiectul furtului miliardului

Imagine implicită

Majoritatea Parlamentară a aptobat cu puțin timp în urmă Hotărârea privind evoluțiile în dosarul furtului miliardului.

Hotărârea a fost votată cu 57 de voturi, transmite Știri.md.

Documentul a fost adoptat în temeiul articolului 126 din Regulamentul Parlamentului, în cadrul exercitării analizei progresului acțiunilor întreprinse de autoritățile publice în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, precum și asupra implementării recomandărilor și sarcinilor stabilite prin Hotărârea Parlamentului nr.143/2019 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare.

În Hotărâre se arată:

”Art.1 – Se ia act de informațiile prezentate în scris de Procuratura Generală pe marginea progresului acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar.

Art.2 – Se constată că responsabilitatea pentru organizarea și asigurarea unor măsuri eficiente asupra procesului de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar îi revine conducerii Procuraturii Generale și Centrului Național Anticorupție.

Art.3 – Analizând informațiile prezentate, Parlamentul, constată lipsa de acțiuni măsurabile și progrese în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, și consideră că prin acțiunile ineficiente ale conducătorilor autorităților responsabile se tergiversează nejustificat luarea de măsuri eficiente asupra atingerii obiectivului urmărit.

Art.4 – În contextul celor menționate, Parlamentul apreciază drept nesatisfăcătoare activitatea conducerii Procuraturii Generale și a Centrului National Anticorupție, în ceea ce privește recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar.

Art.5 – Se solicită Procuraturii Generale:

a)examinarea cauzelor stagnării, admisă de către autoritățile responsabile în procedurile de investigare a procesului de devalizare a sistemului bancar;

b)întreprinderea măsurilor și intensificarea colaborării internaționale cu serviciile speciale ale țărilor, inclusiv prin echipe comune d investigare și Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (EuroJust), în vederea investigării fraudei bancare și recuperării globale a mijloacelor și activelor sustrase;

c)elaborarea și aprobarea, în termen de 30 de zile, a unui instrument eficient, efectiv și realizabil de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, precum și a unui nou plan de acțiuni pentru implementarea acestuia;

d)raportarea publică și semestrială a progreselor și rezultatelor obținute în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar.

Art.6 – Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii ca, în condițiile legii, să verifice activitatea și să întreprindă toate măsurile de rigoare pentru ca, instanțele judecătorești, la înfăptuirea justiției în cauzele ce țin de devalizarea sistemului bancar și de recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, să asigure respectarea principiilor privind celeritatea procesului, transparența activității de înfăptuire a justiției și deschiderea față de societate, eficiența activității instanțelor judecătorești și a judecătorilor, precum și respectarea Codului de etică de către judecători.

Art.7 – Comisia juridică, numiri și imunități în comun cu Comisia securitate națională, apărare și ordine publică vor monitoriza în cadrul controlului parlamentar evoluția procedurilor de investigare a procesului de devalizare a sistemului bancar și a progresului acțiunilor întreprinse de autoritățile publice în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, raportând semestrial plenului Parlamentului informațiile corespunzătoare.

Art.8 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării”.

Potrivit articolului 126 din Regulament, Parlamentul, o dată în decursul unei sesiuni, audiază Guvernul în probleme ce țin de activitatea acestuia. La propunerea Biroului permanent, a comisiilor permanente sau a fracțiunilor parlamentare, Parlamentul inițiază audieri și în alte domenii de interes public major.

știri.md