În perioada sovietică predam istoria românilor… Savantul Demir Dragnev împlinește astăzi 85 de ani

Imagine implicită

Istoricului Demir Dragnev, care a ajuns la frumoasa vârstaă de 85 de ani, îi aparțin circa 270 de lucrări științifice, publicate independent sau în colaborare cu alți autori, inclusiv 50 de volume – monografii, capitole în tratate, culegeri de documente, manuale, materiale didactice, broșuri.Istoric, specialist în istoria medie și modernă a românilor, paleografia slavo-română, profesor universitar, editor de cărți de specialitate. Este doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiințe a Moldovei.

Despre perioada sovietică, când era lector universitar, Demir Dragnev își amintește: „Ce le predam eu? Istoria Moldovei adaptată, ceea ce spuneau clasicii despre istorie eu eram obligat să le lămuresc, dacă e scris “Unde ești tu Țepeș doamne”, trebuia să le spun cine este Țepeș, sau “Tu ești Mircea” cine-i Mircea și tot așa. Sub acest camuflaj predam istoria românilor. Așa a mers bine, până a fost un denunț și cursul meu a fost suspendat.”

De altfel, în pedagogie Demir Dragnev s-a distins prin conducerea și consultația științifică a 11 teze de doctorat (4 de doctor habilitat și 7 de doctor în științe istorice); a fondat un grup științific de studiere a mentalităților, sensibilităților și cotidianului în Moldova din perioada evului mediu (Institutul de Istorie al Academiei de Științe din Moldova). Colaborează cu Universitatea „Al. I. Cuza” și Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași, cu Institutul „N. Iorga” din București, în scopul pregătirii cadrelor și a organizării conferințelor științifice comune; cu Georg-Eckert Institut (Germania) în domeniul perfecționării manualelor școlare; contribuie la intensificarea relațiilor cu Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Ucrainei și cu cel al Academiei de Științe a Rusiei în vederea activității comisiilor mixte ale istoricilor.

Obiectele de studiu, preocupările științifice ale profesorului Dragnev sunt: istoria românilor în epoca medievală; istoria economică, socială și politică internă a Principatului Moldovei în epoca medievală și în perioada de trecere la cea modernă; relațiile slavo-române.