Ministerul Finanțelor spune unde vor merge sutele de milioane de la FMI

Imagine implicită

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege, în care este specificat în ce scop vor fi utilizați cei circa 235 milioane de dolari (165,3 milioane drepturi speciale DST), alocaţi de Fondul Monetar Internațional (FMI).

Documentul prevede că „mijloacele în formă de drepturi speciale de tragere (DST) alocate de Fondul Monetar Internațional Republicii Moldova, prin intermediul Băncii Naționale a Moldovei, în sumă de 165,3 milioane DST, se vor utiliza pentru finanțarea necesităților bugetului de stat”.

Ministerul Finanţelor nu oferă detalii a necesităților bugetului de stat ce vor fi finanţate din aceste mijloace, dar precizează că „DST-urile sunt mai puțin costisitoare decât împrumuturile de pe piețe”.

Proiectul mai prevede că „cheltuielile aferente deservirii drepturilor speciale de tragere se vor efectua de la bugetul de stat”.

Or, în conformitate cu procedurile FMI, fiecare țară membră urmează să achite o dobândă trimestrial și un comision anual. Rata dobânzii DST este flotantă și pe 9 august 2021 a consituit 0,05%, mai menţionează Ministerul Finanţelor.

Amintim că pe 2 august 2021, Consiliul guvernatorilor FMI a aprobat o alocare generală a drepturilor speciale de tragere (DST) echivalentă cu 650 miliarde dolari (aproximativ 456 miliarde DST), din care 275 miliarde dolari (aproximativ 193 miliarde DST) sunt destinate piețelor emergente și țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv țărilor cu venituri mici.

În conformitate cu decizia respectivă, alocarea de DST va fi efectivă la data de 23 august 2021.

Scopul principal al alocării suplimentare de DST este de a contribui la satisfacerea nevoii globale pe termen lung, de a suplimenta activele de rezervă existente într-un mod care va evita stagnarea și deflația economică, precum și excesul de cerere și inflație.

mold-street.com