Numărul populației cu reședință obișnuită în R. Moldova, în continuă descreștere

Imagine implicită

Numărul provizoriu al populației cu reședință obișnuită la începutul anului 2021 a scăzut cu peste 46.000 de persoane față de 1 ianuarie trecut și cu 272.000 în ultimii 8 ani, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS).

A scăzut numărul populației cu vârstele cuprinse între 35 şi 54 ani, ceea ce, potrivit BNS, reflectă efectul cumulativ al ratelor migrației nete negative pentru adulții tineri din ultimele decenii, transmite Zdg.md.

Numărul estimat al populației cu reședință obișnuită în R. Moldova la începutul anului 2021 relevă în continuare tendința de îmbătrânire a populației.

Numărul provizoriu al populației cu reședință obișnuită la 1 ianuarie 2021 a constituit 2 milioane 597 de mii de persoane.

Populația cu reședință obișnuită este numărul persoanelor care au locuit preponderent în ultimele 12 luni ale anului de referință pe teritoriul R. Moldova, indiferent de absențele temporare – în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase.

Datele precizate pentru migrația netă din anul 2020, care vor permite calculele finale ale populației cu reședință obișnuită la începutul anului 2021, vor putea fi elaborate în anul 2022 când vor fi disponibile datele despre traversările frontierei de stat a persoanelor fizice pentru anul 2021.

La 1 ianuarie 2021, cea mai mare pondere, de 8,1%, au avut-o persoanele din grupa de vârstă 30-34 de ani, urmată de grupa de vârstă 35-39 de ani cu 7,7%. Grupa de vârstă 20-24 ani a înregistrat ponderea cea mai mică – de 5,1%.

Coeficientul îmbătrânirii populației în vârstă de 60 de ani și peste, în anul 2021, a fost estimat la peste 22 de persoane la 100 locuitori.

La fel ca în anii precedenți, scăderea numărului populației în 2020 a fost influențată în mare parte de migrația netă, care rămâne în continuare negativă, – 36,8 mii persoane, conform estimărilor provizorii. Totodată, sporul natural în anul 2020, -9,9 mii de persoane, s-a dublat față de anul 2019, fiind în continuare negativ și influențând descreșterea populației.

Estimarea numărului populației la nivel național și a migrației internaționale este realizată cu suportul proiectului ”Îmbunătățirea capacității instituționale a Biroului Național de Statistică”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, cofinanțat și implementat de Fondul ONU pentru Populație în Moldova.