Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Limba vorbită în Republica Moldova este limba română

Imagine postare

„Cu doi ani mai devreme de proclamarea Independenţei, la 31 august 1989, a fost realizat un pas de o importanţă deosebită în istoria ţării noastre, votându-se trecerea la grafia latină şi proclamarea limbii române drept limbă de stat oficială ”. O spune preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academicianul Ion Tighineanu. În cadrul unui eveniment dedicat Sărbătorii Naţionale Limba Noastră, Ion Tighineanu declarat că astăzi, 31 august, „am ajuns în cel de-al 32-lea an de când vorbim limba română la noi acasă, scriem în grafie latină şi suntem mândri de faptul că vorbim, scriem şi gândim româneşte”, transmite IPN.

„Perioada august ’89 – august ’91 are o semnificaţie aparte pentru ţara noastră. De fiecare dată, an de an, emoţiile rămân puternice la recapitularea evenimentelor ce ne-au marcat destinul, desfăşurate la 31 august ’89 şi 27 august ’91. În procesul de restabilire a adevărului ştiinţific, Academia de Ştiinţe a Moldovei a fost şi rămâne a fi un pilon de forţă, aprobând încă la 9 septembrie ’94, în şedinţa prezidiului AŞM, opinia specialiştilor filologi din ţară că limba vorbită în Republica Moldova este limba română”, susţine academicianul.

Ion Tighineanu a menţionat că adevărul ştiinţific nu poate fi ascuns, fapt confirmat şi prin decizia Curţii Constituţionale din anul 2013, care a constatat că Declaraţia de Independenţă, ce prevede că limba de stat este limba română, prevalează în raport cu Constituţia. „Suntem în anul 2021, an pandemic, care ne-a perturbat activitatea şi a schimbat pentru unii esenţialmente priorităţile, dar nu a putut interveni în cursul firesc al lucrurilor – în dorinţa noastră de a celebra limba română în casa noastră”, a notat preşedintele AŞM.

Academicianul a spus că ziua de 31 de august comportă nu doar o semnificaţie specială în domeniul filologiei contemporane, simbolismul ei se extinde dincolo de hotarele gândirii noastre, având prestanţa la capitolul social, economic, cultural, educaţional.

„Avem ce însuşi noi, cei care trăim astăzi şi învăţăm a fi independenţi la noi acasă, cei care lucrăm pentru a lăsa moştenire o ţară independentă copiilor şi nepoţilor noştri. Să ne consolidăm cu toţii – savanţi cu experienţă, fondatori de şcoli ştiinţifice înalt recunoscute în ţară şi în străinătate, cercetători tineri, studenţi, care aleg cercetarea ca mod de viaţă, cadre didactice – pentru a realiza cu succes sarcinile puse în faţa noastră azi. Şi astfel să ne aducem contribuţia la dezvoltarea durabilă a societăţii de mâine”, a declarat Ion Tighineanu.

„Să privim cu optimism în viitor şi să învestim împreună în viitorul Republicii Moldova, care înscrie noi şi frumoase realizări în istoria sa”, a mai spus preşedintele AŞM.