Președinția anunță organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor din rândul societății civile, desemnat de către șeful statului.

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al CSP din rândul societății civile, desemnat de către Președintele Republicii Moldova, aprobat prin Decretul nr. 548 – VIII din 29 decembrie 2017.

Condițiile de bază pentru participare la concurs, conform Legii cu privire la Procuratură și Regulamentului, sunt următoarele:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) cunoaște limba română;

c) are capacitatea de exercițiu deplină;

d) posedă studii superioare juridice;

e) are experiență în domeniul dreptului de cel puțin trei ani;

f) se bucură de o reputație ireproșabilă;

g) nu a atins vârsta de 65 de ani.

Conform Regulamentului, dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:

a) cererea de înscriere la concurs;

b) scrisoarea de motivare;

c) curriculum vitae;

d) copia de pe actul de identitate;

e) copia de pe diploma de studii superioare complete în drept sau echivalentul acesteia și alte acte de studii relevante;

f) copia actelor care confirmă experiența în câmpul muncii (carnetul de muncă, contractul etc.);

g) cazierul judiciar;

h) certificatul medical de sănătate, inclusiv narcologic și psihiatric.

Concursul se va desfășura în două etape: depunerea dosarului de participare și interviul, susținut în fața Comisiei, în vederea testării cunoașterii domeniului și a aspectelor privind exercitarea atribuțiilor funcționale în calitate de membru al CSP.

Dosarul de participare la concurs se va depune în Aparatul Președintelui Republicii Moldova până la data de 14 septembrie 2021.

Președintele Maia Sandu a semnat la 6 septembrie decretul prin care l-a eliberat din funcția de membru al CSP pe fostul președinte al Curții Constituționale, Dumitru Pulbere. Amintim că acesta a fost promovat în funcția de membru al CSP de ex-președintele Igor Dodon în anul 2018. Motivul invocat de Maia Sandu drept circumstanță de încetare a mandatului deținut de Dumitru Pulbere este atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani.


(31 accesari)