CEDORepublica Moldova a fost condamnată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în cazul „Cereale Flor” şi „Roşca”, statul urmând să achite despăgubiri în valoare de aproape 50 de mii de euro.

Conform hotărârii CEDO, reclamatul „Cereale Flor” a obținut o despăgubire de 18.400 de euro cu titlul de prejudiciu material, 2.000 de euro cu titlul de prejudiciu moral şi 900 de euro cu titlul costuri şi cheltuieli, în timp ce reclamantului „Roşca” a obţinut 18,168 de euro cu titlu de prejudiciu material, 2,000 de euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,500 de euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

La data de 23 februarie 2000 judecătoria Economică a dispus plata de către compania reclamantă în favoarea altei companii E. a sumei de 1,908,145 de lei, fiind eliberat şi un titlu executoriu. La data de 14 iulie 2005 compania E. a cerut restabilirea termenului pentru executarea hotărârii din 23 februarie 2000, invocând faptul că a fost în imposibilitate de a iniţia procedurile de executare în interiorul termenului de 3 ani, pe motiv că executorul judecătoresc a pierdut titlul executoriu.

La data de 02 mai 2006 Curtea de Apel Economică a respins solicitarea companiei E. ca nefondată, pe motiv că duplicatul titlului a fost eliberat în 2003. La data de 17 decembrie 2008 Curtea de Apel Economică a admis cererea de revizuire a companiei E., a anulat decizia din 02 mai 2006 şi a restabilit termenul pentru executarea hotărârii. Instanţa nu a răspuns la argumentul companiei reclamante că cererea este depusă în afara termenului de prescripţie.

După comunicarea cererii compania E. a iniţiat proceduri de executare şi compania reclamantă a plătit suma de 294,405.37 MDL.

La data de 28 februarie 2007 judecătoria Ciocana a recunoscut dreptul reclamantului la un lot de teren pentru construcţii, ca familie nou-formată. Instanţa a obligat Primăria Tohatin să ofere reclamantului un titlu de proprietate asupra unui astfel de teren. Hotărârea a devenit definitivă la 20 martie 2007.

La data de 11 februarie 2009 Primăria Tohatin a depus o cerere de revizuire a hotărârii invocând că reclamantul nu ar fi avut dreptul la terenul respectiv, pe motiv că soţul reclamantului a decedat în 2006 şi nu are dreptul la teren ca familie nou formată.

La data de 22 aprilie 2009 judecătoria Ciocana a respins cererea de revizuire, reţinând că reclamantul a cerut teren în 2005, iar decesul soţului nu poate fi calificată ca o circumstanţă nouă.

La data de 24 iunie 2009, lipsa reclamantului, Curtea de Apel Chişinău a admis recursul, a casat decizia din 22 aprilie 2009 şi a admis cererea de revizuire. De asemenea, a fost casată hotărârea judecătoriei Ciocana din 28 februarie 2007 şi a fost pronunţată o nouă hotărâre prin care pretenţiile reclamantului au fost respinse ca neîntemeiate.

După comunicarea cererii, reclamantul a înaintat o acţiune civilă, cerând repararea prejudiciului în temeiul Legii nr. 87, pentru perioada 20 martie 2007 – 24 iunie 2009, durata de neexecutare a hotărârii din 28 februarie 2007.

Prin decizia Curţii de Apel din 25 octombrie 2012 instanţa a constatat că durata procedurilor ca excesivă, a încasat prejudiciul moral în mărime de 30,000 MDL şi asistenţă juridică de 5,000 MDL.

Curtea a decis conexarea ambelor cereri şi examinarea acestora într-o singură procedură.

În faţa Curţii reclamanţii, invocând articolul 6 din Convenţie şi articolul 1 Protocolul adiţional la Convenţie, s-au plâns de anularea arbitrară a hotărârilor favorabile; durata excesivă a procedurilor.

Curtea a constatat în unanimitate, violarea articolului 6 din Convenţie, dreptul la un proces echitabil şi articolului 1 Protocolul adiţional la Convenţie, dreptul la respectul proprietăţii, reţinând că a constatat frecvent violarea Convenţiei în cauze similare.

Conform hotărârii CEDO, reclamatul „Cereale Flor” a obținut o despăgubire de 18.400 de euro cu titlul de prejudiciu material, 2.000 de euro cu titlul de prejudiciu moral şi 900 de euro cu titlul costuri şi cheltuieli, în timp ce reclamantului „Roşca” a obţinut 18,168 de euro cu titlu de prejudiciu material, 2,000 de euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,500 de euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Sursa:independent.md

(54 accesari)