Ministerul Muncii și Protecției Sociale a propus spre dezbateri publice un proiect de hotărâre a Guvernului, care prevede că, de la 1 octombrie anul curent, pensiile pentru limită de vârstă, cele pentru dizabilitate, dar și alte prestații de asigurări sociale și unele prestații sociale de stat să fie indexate cu 3,86%, reieșind din rata inflației înregistrată în primul semestru al anului curent.

Autorii proiectului precizează că, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, rata inflației înregistrată în primul semestru al anului 2021 față de decembrie 2020 este de 3,86%. Se propune să fie indexate toate categoriile de pensii, indiferent de tipul acestora și mărimea prestației.  

Totodată, de la 1 octombrie 2021, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va constitui 2.000 lei. Diferența dintre cuantumul pensiei minime și cuantumul pensiei calculate se va achita din mijloacele bugetului de stat.

Pentru indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat cu coeficientul 3,86% sunt necesare 188.186,7 mii lei. Cheltuielile necesare pentru stabilirea de la 1 octombrie 2021 a cuantumului pensiei minime pentru limită de vârstă de 2.000 lei constituie 512.712,1 mii lei.

Legea privind sistemul public de pensii prevede că în Republica Moldova pensiile se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare va fi egal cu media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum din ultimii trei ani, iar la 1 octombrie – cu rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.

ipn.md


(146 accesari)