Un nou atac al lui Plahotniuc asupra Victoriabank

Imagine implicită

VictoriabancVârful de lance în atacul împotriva băncii și deponenților acesteia este Politov-Cangaș, care este susținută de judecători angajați și de politicieni influenți, a declarat Victor Țurcan într-o conferință de presă susținută luni.
Vasilisa Munteanu și Silvia Gârbu, magistrați la Judecătoria sectorului Buiucani al capitalei, au încălcat principiul de bază al femidei – imparțialitatea. Acestea emit decizii judiciare ilegale pe față în interesul președintelui Comitetului de Direcție al „Victoriabank”, Natalia Politov-Cangaș, și al politicianului oligarh Vladimir Plahotniuc. Scopul lui Plahotniuc este de a o menține în funcție pe Politov-Cangaș și a continua astfel să dețină controlul asupra „Victoriabank”. Un instrument al oligarhului a devenit sistemul judecătoresc, pe care el l-a subordonat propriilor interese.
Amănunte ale atacului de tip raider au fost reflectate luni, într-o conferință de presă, de către șase membri ai Consiliului de Administrație al „Victoriabank”.
Vedomosti a scris în repetate rânduri despre situația de la bancă, aceasta atrăgând după sine exprimarea votului de blam față de trei membri ai Comitetului de Direcție al „Victoriabank” și decizia Consiliului de Administrație de a nu mai prelungi contractul de muncă cu aceștia. Este vorba de multiple fapte de abuz în serviciu și de fraude financiare descoperite.
Victor Țurcan le-a relevat ziariștilor că acest tsunami cu numele Politov-Cangaș, care a trecut peste bancă, a acordat credite imense fără a verifica asigurarea garanției de rambursare. Banca a devenit, pentru Politov-Cangaș și pentru complicii săi, un fel de mină de aur neexploatată și anii de gestionare tâlhărească au condus la pierderi serioase. Volumul creditelor nerambursate a ajuns la un miliard de lei. Politov a majorat cu bună știință cheltuielile pentru diverse tipuri de servicii (pază, reclamă, reparații, construcții, arendă ș.a.m.d.), de unde își lua comisionul ilegal. În esență, Politov-Cangaș a trecut peste toate resursele instituției financiare cu tăvălugul, folosind situația sa în interese personale, în principal, și în interesele lui Plahotniuc. Drept rezultat, liderul sistemului bancar național a coborât, după indicii financiari, de pe prima poziție pe cea de-a treia.
Drept consecință, Consiliul de Administrație al „Victoriabank” a adoptat, pe 20 august, decizia de a institui o comisie pentru a examina rezultatele managementului instituției și ale folosirii mijloacelor băncii. Precum a afirmat Țurcan, rezultatele preliminare i-au uluit pe membrii comisiei. Prin intermediul băncii, în zone off-shore au fost scoase sute de milioane de lei. Prejudiciile totale încă nu au fost evaluate până la capăt. Politov a încercat în fel și chip să împiedice dezvăluirea tabloului general. Țurcan a dat publicității unele fapte interesante.
„La 21 ianuarie anul curent, la indicația Nataliei Politov-Cangaș, fără a coordona, precum era cazul, cu consiliul de administrație, într-un depozit de la Banca de Economii sunt transferate 100 de milioane de lei, iar peste două zile, BEM mai primește 100 de milioane”, a dezvăluit Țurcan detalii de la încă o tranzacție efectuată de Politov-Cangaș. Prima tranșă a fost rambursată în termen. În mai, a expirat termenul de rambursare a celei de-a doua tranșe. Au fost restituite doar 7 milioane. În iulie, noi am cerut rambursarea deplină a datoriei, cu achitarea penalităților, conform contractului. Singurul lucru pe care l-a făcut Politov-Cangaș pentru rambursarea acestui credit a fost că ne-a expediat o scrisoare prin care solicita anularea penalităților. Cât despre restituirea banilor către bancă, nu s-a întreprins nimic, cu bună știință. Interesele cui le apără ea – ale deponenților băncii sau interese deponenților străini?”.
Președintele Consiliului de Administrație a mai relevat că „fiecare oră de activitate a pazei firmei „Argus” costă băncii peste 51 de lei, în timp ce, la Chișinău, o oră de muncă a unui angajat al unui astfel de serviciu costă cel mult 30 de lei. Totodată, numărul paznicilor a crescut considerabil. Aproape de două ori au fost majorate cheltuielile de reparație la bancă și la filialele acesteia. „Firma care a prestat lucrările de construcție este condusă de soțul Nataliei Politov-Cangaș”, a precizat Țurcan.
Pe 20 august, Consiliul de Administrație a luat decizia de a nu mai prelungi contractele de muncă cu Politov-Cangaș și cu doi adjuncți ai acesteia, L. Vangheli și C. Ghimpu, contracte care expiră la 23 septembrie 2014. Iar pentru perioada desfășurării unei investigații interne, Politov să fie înlăturată de la conducerea băncii. Drept răspuns la aceste acțiuni, doamna-bancher a depus o acțiune în justiție la Judecătoria sectorului Buiucani al capitalei. Și imediat judecătoarea Vasilisa Munteanu a pronunțat încheierea de a suspenda decizia respectivă a Consiliului de Administrație al băncii.
Țurcan a remarcat uimitoarea capacitate de muncă a unui alt magistrat de la Judecătoria Buiucani, Silvia Gârbu. Pe 11 septembrie 2014, unul dintre acționarii de la „Victoriabank”, Octavian Bruma, care deține opt acțiuni la bancă, a depus în instanța de judecată o cerere de anulare a deciziilor adunării acționarilor din 6 februarie 2014, fără o motivare întemeiată. Deja la 12 septembrie, Silvia Gârbu a aplicat măsura de asigurare sub formă de suspendare a acțiunii deciziei adunării extraordinare a acționarilor din 6 februarie 2014, la care a fost aleasă actualula componență a consiliului de administrație al băncii. Cu alte cuvinte, Gârbu a înlăturat, de fapt, consiliul de administrație! De asemenea, judecătoarea a suspendat efectul deciziilor Consiliului de Administrație al „Victoriabank” care limitau posibilitățile de jefuire a băncii de către Politov-Cangaș și complicii săi. Judecătoarea nu s-a pronunțat pe marginea altor decizii ale consiliului de administrație, ceea ce demonstrează încă o dată că decizia respectivă a fost luată la comandă. Toată lumea înțelege că aceste decizii se iau în interesul lui Plahotniuc.
Mai mult decât atât, instanța de judecată a suspendat activitatea comisiei de anchetă! „Judecătoarea ne-a interzis să efectuăm o investigație internă, a declarat indignat Țurcan. Această decizie suspectă ne duce cu gândul la faptul că cineva urmărește niște scopuri ascunse. Pe măsură ce ne apropiem de 23 septembrie, când expiră contractul cu conducerea băncii, se iau tot mai multe decizii nejustificate și dubioase. Se creează o situație de haos, pe când banca are un plan de activitate pe anul 2014. A fost întreruptă activitatea și nu este clar în baza cărui plan vom activa. Sunt surprins de faptul că Judecătoria Buiucani, fără a se lămuri asupra acestei probleme, a pronunțat o decizie pripită care contravine intereselor băncii și ale clienților. Politov-Cangaș nu ascunde faptul că deschide cu piciorul ușile birourilor unor funcționari sus-puși din toate structurile puterii. Ținând cont de aceasta, nu este greu de presupus că în spatele său se află persoane influente”.
Sus-menționatul acționar Bruma, care a investit în bancă tocmai 80 de lei, conduce în prezent una din direcțiile companiei investiționale „InterparisGroup”, cu care colaborează Politov-Cangaș, iar însăși compania lucrează pentru Vladimir Plahotniuc. „Bruma nu s-a prezentat niciodată la adunările generale ale acționarilor băncii noastre, a spus Țurcan. În schimb, este sigur că aceasta s-a desfășurat cu încălcarea legislației. Ce să-i faci, va trebui să facem cunoștință cu el măcar în instanța de judecată”.
Președintele consiliului de administrație consideră această situație drept una paradoxală: un angajat al băncii, chiar dacă este președinte al băncii, acționarii l-au angajat și l-au pus în această funcție și un acționar cu doar 8 acțiuni la Victoriabank contestă activitatea organelor de conducere a băncii și hotărârile adunării generale a acționarilor și a consiliului desemnat de această adunare. „Noi am atacat această decizie dubioasă, dar ne miră faptul că, pe măsură ce ne apropiem de 23 septembrie, când expiră contractul cu președintele Comitetului de direcție și cu doi vicepreședinți, s-au întețit deciziile neîntemeiate, datorită cărora Politov crede că va reuși să se mențină în funcție, a spus Țurcan. Această decizie este cel puțin dubioasă, contravine intereselor băncii și clienților acesteia”.
Președintele consiliului de administrație a mai relatat despre un fapt. La 23 septembrie expiră contractul de muncă cu Politov-Cangaș, în legătură cu care „ea a extins paza în spațiul băncii” și va încerca să se mențină cu orice preț în fotoliul de președinte al băncii. Țurcan nu a exclus că va trebui să fie luate măsuri excepționale pentru a împiedica accesul Nataliei Politov în sediul băncii. „Nu exclud că vom bloca clădirea”, a spus el.
Victor Țurcan a dezvăluit, de asemenea, că, în numele consiliului de administrație, decizia primei instanțe a fost atacată la Curtea de Apel și a dat asigurări că banca va apăra cu toate mijloacele disponibile interesele deponenților săi, care i-au încredințat instituției 9 miliarde de lei. Țurcan declară că este vorba de un nou mare atac raider asupra băncii. „Natalia Politov-Cangaș recurge, în disperare de cauză, la diverse tertipuri juridice, pentru a-și păstra funcția cu orice preț, declară Țurcan. Acest lucru pune în pericol soarta băncii. Dar aceasta este una din băncile de frunte din Moldova. Se provoacă o situație pentru a se dezechilibra activitatea întregului lanț de bănci din țară. Noi considerăm că acum se întreprinde o nouă tentativă, bine pregătită și voalată, de preluare a „Victoriabank”, sub conducerea Nataliei Politov-Cangaș, cu susținerea Judecătoriei Buiucani și a unor persoane influente”.
Cine sunt aceste persoane influente? Țurcan a făcut aluzii destul de diafane în acest sens: „Pentru a înțelege cine încearcă să preia banca în mod fraudulos, este suficient să ne amintim cui i-au revenit unele structuri de forță… Eu nu pot să afirm că Plahotniuc se află în spatele atacurilor raider, dar se știe precis un lucru: între Plahotniuc și Politov-Cangaș există relații destul de apropiate… Se întâmplă lucruri foarte stranii: conducerea desemnată de acționari, adică de proprietarii băncii, nu respectă deciziile adunării generale, ale Consiliului de Administrație. Cred că acest lucru este imposibil fără mobilizarea sistemului judecătoresc, a organelor de drept, a funcționarilor. Politov spunea adesea că poate rezolva orice problemă în instanța de judecată, la procuratură sau la Curtea Supremă de Justiție. Dacă ea poate rezolva orice problemă la orice nivel, asta înseamnă că ea beneficiază de o susținere foarte serioasă, deja ne-am convins de aceasta. Dar dvs. știți cui i-au revenit, conform algoritmului, organele judiciare, de drept și unele structuri de forță”. Toată lumea înțelege că este vorba de Plahotniuc, care a și fost autorul atacurilor raider anterioare asupra „Victoriabank”. Apoi, în 2011, el și-a vândut cu bună știință toate acțiunile de la bancă, pentru a reveni iarăși la vechea sa schemă raider bine pusă la punct, folosind propria influență politică și influența politică a liderului Partidului Democrat, Marian Lupu.
Victor Țurcan și-a exprimat extrema îngrijorare și în legătură cu reacția la ceea ce se întâmplă a unor mari acționari de la „Victoriabank” – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și „Аlpha Bank România”. Oficialii de acolo sunt șocați de cele întâmplate și se pregătesc să-și expună poziția. „Potrivit afirmațiilor lor, ei consideră cele întâmplate drept neverosimile și își pun întrebarea: cum de s-a putut întâmpla așa ceva în Moldova, țară care năzuiește să adere la comunitatea europeană?”, a conchis Victor Țurcan.

Sursa: vedomosti.md