Veste bună! România simplifică procedura de redobândire a cetăţeniei

Imagine implicită
sursa foto: documentexpert.md

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a dispus, începând cu data de 16 august 2021, să fie eliminată cerinţa ca o parte din declaraţiile necesare pentru obținerea cetăţeniei române să fie încheiate în formă autentică, urmând ca aceste declaraţii să fie incluse în cererile tip privind cetăţenia română. Totul, pentru a eficientiza activitatea de înregistrare a cererilor pentru dobândirea/redobândirea cetățeniei române.

Astfel, începând cu data de 16 august 2021,  pentru cererile privind cetăţenia română formulate în temeiul art. 81, art. 10 sau art. 11 din Legea nr. 21/1991, nu va mai fi necesară încheierea în formă autentică, la notarii publici sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare, a următoarelor declaraţii ale petenţilor:

1) declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

2) declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;

3) declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române.

De asemenea, începând cu data de 16 august 2021, pentru cererile privind cetăţenia română formulate în temeiul art. 9 alin. 5 şi 6, art. 10 alin. 5 sau art. 11 alin. 2 din Legea nr. 21/1991 (pentru minori), nu va mai fi necesară încheierea în formă autentică, la notarii publici sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare, a declaraţiei pe proprie răspundere a părintelui/părinţilor minorului, din care să rezulte că nu a/au solicitat transcrierea certificatului de naştere al minorului la autorităţile competente.

În schimb, toate declaraţiile de mai sus vor fi incluse în formularele cererilor privind cetăţenia română, disponibile pe site-ul instituţiei, sub forma unor declaraţii pe propria răspundere care vor fi date şi semnate de către petenţi în faţa funcţionarilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie sau, după caz, a funcţionarilor consulari din cadrul misiunilor diplomatice/oficiilor consulare.

În cazul în care, începând cu data de 16 august 2021, petenţii vor prezenta declaraţii în formă autentică  privitoare la aspectele menţionate mai sus, acestea vor fi luate în considerare, putând fi incluse în dosarul de cetăţenie. Eliminarea cerinţei formei autentice este aplicabilă exclusiv pentru declaraţiile de mai sus, nu şi pentru alte declaraţii necesare la depunerea dosarului de cetăţenie care nu au fost menţionate în prezentul anunţ.